- תקנון - הסכם שימוש -

השימוש באתר mylogbook.co.il כרוך באישור להסכם זה.
הסכם השימוש מופץ באופן חופשי ומאופשר לצפייה בכל עת הן למשתמשים רשומים והן לאורחים.
הסכם זה מחייב גם את המשתמשים הקיימים.
אתר mylogbook.co.il שומר לעצמו הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. באחריותך להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בהסכם זה. שימוש מתמשך מצדך באתר, מהווה הסכמתך לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.

על-מנת להשתתף כמשתמש באתר, משתמשים מחוייבים למלא את השדות: שם משתמש, שם פרטי וכתובת E-mail.

לפני שהנך נרשם, אנא קרא היטב את הסעיף הבא:
עורכי האתר אחראים באופן מלא לבטחון פרטיות של כל משתמש. עין אנושית לעולם לא תצפה בתכנים הפרטיים שלך.
עם זאת, התכנים נסרקים ומנותחים על ידי תוכנה כדי לוודא פגיעות עצמיות או מעשים פליליים.

עורכי האתר רשאים לצפות במספר האינטרנט פרוטוקול של המשתמש ( IP ), אנו מתחייבים לא למסור לשום גורם שלישי מידע זה או מידע חסוי אחר אלא אם כן, ביהמ"ש ו/או משטרת ישראל ( ו/או שאר ארצות העולם ) ידרשו מאיתנו מידע זה או אחר.

אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות כאשר אתה מבקר באתר שלנו.
ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.
אם ברצונך לקבל מידע נוסף בנוגע לתהליך זה ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן.

במידה ויעשה רישום פלילי באתר, נאלץ למסור את כתובת ה- IP לספקיות האינטרנט לשם סיוע בהגשת תלונתן ברשויות.

אתה תפצה את בעלי האתר mylogbook.co.il בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם,
ובכלל זה שכר טרחת עורכ/י דין, עקב כל הפרה של תנאי תקנון זה.

עוגיות ( Cookies ) חייבות להיות מאופשרות בדפדפן שלך להשתתפות כמשתמש ב- mylogbook.co.il,
עוגיות משמשות להחזקת שם המשתמש והסיסמא שלך ואפשרויות צפייה וכתיבה.


טרם אישור התקנון והסכם השימוש עליך להסכים לכל מה שנכתב וייכתב בהמשך בדף זה.
אתה מאשר שאתה, המשתמש, בן 12 ומעלה.
אתה אחראי באופן מלא על כל מידע שסופק ו/או יסופק בידי המשתמש הזה.
בשימושך באתר זה, אתה מתחייב לא לכתוב כל מידע שהינו וולגרי, טרדני, שנוא, מאיים, חומר פורנוגרפי, פלישה לפרטיותיהם של אחרים וכל חומר שנאסר לשימוש במדינות ישראל וארצות-הברית.והיה והנך מתחת לגיל 12, הנך מתבקש ליידע את אחד ההורים/אפוטרופוס ולבקש לקרוא התקנון ולאשרו.


בעת אישורך להסכם השימוש, הנך מאשר לעורכי האתר לעדכנך באמצעות כתובת הדוא"ל שהוזנה על ידך בכל נושא שמתקשר לאתר. קיימת אפשרות לביטול רישום לרשימת התפוצה באמצעות שליחת בקשה להפסקת השירות.

שים לב:
מהרגע שהנך מאשר התקנון וממלא פרטים בטופס הרישום על-מנת להפוך למשתמש באתר הנך מתחייב רשמית לא להפר את התנאים המצוינים עד כה.
עם כל הצער הרב, ניאלץ להסיר/להשעות משתמשים על-פי הנדרש.
כפי שנכתב לעיל, הפרת תנאי שגובלת את תחום האתר, ומגיעה עד להיפר מדיני, יש לנו את הכוח הדרוש לכך, להתלונן במשטרת ישראל ובכל מקום שנידרש לדווח על כך - אנא ממך, אל תגרום לנו להגיע למצב בלתי-נעים זה.

בברכה,
מערכת mylogbook.co.il


עודכן לאחרונה ב- 23.03.09